نوسانات ارز

محصولات جدید

چرخ خیاطی 2 محصول وجود دارد

  • 0 تومان

     .12 دوخت متنوع .دارای گردونه ی تنظیم موقعیت سوزن .دارای گردونه ی تنظیم کشش نخ .دارای گردونه ی تنظیم عرض دوخت تا 5 میلیمتر .طول دوخت 5 میلیمتر .قابلیت انواع دوخت ساده و گلدوزی .دکمه دوزی ،دوخت دکمه و جا دکمه در 4 مرحله .گلدوزی ، تکه دوزی ،زیپ دوزی .ساخت تایلند

    0 تومان
  • 0 تومان

    قابلیت گلدوزی و تکه دوزی قابلیت دوخت ساده و زیگزال قابلیت دوخت دگمه و جادگمه در 4مرحله توانایی دوخت پارچه های زخیم ونازک دارای سیستم فشار پایه برای ضخامت پارچه های متفاوت توانایی پس دوزی،ژرسه دوزی،دکمه دوزی،زیپ دوزی ولبه دوزیک قابلیت دوختهای حلقوی(بازوآزاد)جهت دوخت دور آستین و دمپا شلوار قابلیت نصب انواع سوزن از 9الی18برای انواع پارچه ها ودوخت ها

    0 تومان